IDLIP is LIFE but TULOG is LIFER!

Ayan ang motto na madalas marinig sa karamihan sa ating mga nag-aaral at nagtatrabaho. Ang kakulangan ng sapat na tulog ay may negatibong epekto sa ating kalusugan. Naaapektuhan nito ang ating energy level, mood, mental at physical performance, appetite, metabolic...