IDLIP is LIFE but TULOG is LIFER!

Ayan ang motto na madalas marinig sa karamihan sa ating mga nag-aaral at nagtatrabaho. Ang kakulangan ng sapat na tulog ay may negatibong epekto sa ating kalusugan. Naaapektuhan nito ang ating energy level, mood, mental at physical performance, appetite, metabolic...

NAKAKAPAGBAWAS KA BA NG MAAYOS?

Ayon sa pag aaral ng Philippine Council for Health ng Department Of Science and Technology, tinatayang nasa 37% sa mga Pilipino ay nakakaranas ng KAHIRAPAN SA PAGBABAWAS o ang tinatawag nating CONSTIPATION. Ang karamdamang ito ay isang seryosong sakit na dapat tugunan...

Tinding Galing Balita

Can’t sleep? Having difficulties in walking because of old age or arthritis? Wanna have a good blood circulation? High energy and mental alertness? Search no more! Because LivEver is here! LivEver is a total body food supplement that helps promote good sleep,...

Nakatulog ka ba ng maayos kagabi?

Nakatulog ka ba ng maayos kagabi? KULANG BA KA SA TULOG? Alam mo bang ang problema sa pagtulog ay isang seryosong kumplikasyon na kinakaharap ng tao sa buong Mundo?Panoorin ang Balitang Ito. Nai-post ni LivEver Total Body Supplement noong Miyerkules, Setyembre 12,...