IDLIP is LIFE but TULOG is LIFER!

Ayan ang motto na madalas marinig sa karamihan sa ating mga nag-aaral at nagtatrabaho. Ang kakulangan ng sapat na tulog ay may negatibong epekto sa ating kalusugan. Naaapektuhan nito ang ating energy level, mood, mental at physical performance, appetite, metabolic...

NAKAKAPAGBAWAS KA BA NG MAAYOS?

Ayon sa pag aaral ng Philippine Council for Health ng Department Of Science and Technology, tinatayang nasa 37% sa mga Pilipino ay nakakaranas ng KAHIRAPAN SA PAGBABAWAS o ang tinatawag nating CONSTIPATION. Ang karamdamang ito ay isang seryosong sakit na dapat tugunan...