Ayan ang motto na madalas marinig sa karamihan sa ating mga nag-aaral at nagtatrabaho.

Ang kakulangan ng sapat na tulog ay may negatibong epekto sa ating kalusugan. Naaapektuhan nito ang ating energy level, mood, mental at physical performance, appetite, metabolic functions gaya ng carbohydrate tolerance, at iba pa. Nagiging matamlay at nawawalan rin ng gana sa pagtatrabaho at pag-aaral.

Ayon sa National Sleep Foundation, mula 11 hanggang 13 oras na tulog kada araw ang rinerekomenda para sa mga batang nasa pre-school, habang 10 hanggang 11 oras naman kada araw ang rinerekomenda sa mga nasa elementarya. Sa mga adolescent, 7 to 8 hours at kapag adult 5 to 6 hours ay puwede na.

Hindi nakapagtataka na kapag walang sapat na tulog ay apektado rin ang ating decision making at cognitive function na sanhi kung bakit pumupurol ang memorya. Dahil sa kawalan ng tulog at pagod ay nagiging malaking pangamba ito sa mental health ng isang indibidwal. Kadalasan, ang taong walang sapat na tulog ay mataas ang tyansang dumanas ng depression kaya’t ngayon pa lang ay sanayin na natin ang ating sarili na magkaroon ng sapat at magandang tulog..

Payo ni Dr. Sarte para sa mga hindi makaiwas sa pagpupuyat: Palakasin ang resistensya. Ugaliing kumain ng masustansyang pagkain tulad ng mga prutas at gulay. Sikapin din na magkaroon ng healthy lifestyle kasama ng pag-inom ng LivEver Total Body Supplement na nakakatulong na magkaroon ng maTINDING tulog at maTINDING gising.

Ang LivEver Total Body Supplement ay tinatawag ngayong “WONDER SUPPLEMENT” dahil sa pambihirang galing nitong magpagaling sa maraming sakit kasama ang tamang diet at exercise. Libu-libo na ang natulungan ng produktong ito sa Luzon, Visayas at Mindanao.

Bukod sa pagkakaroon ng normal blood circulation, ang LivEver ay may 6 na Tinding Galing Health Benefits.

1. PROMOTES HEALTHIER LIVER
Boosts detoxification process in the liver by helping flush out harmful toxins and free radicals.

2. PROMOTES GOOD SLEEP
Helps produce and metabolize sleep boosters for more restful recovery.

3. HELPS ENHANCE DIGESTION
Boosts detoxification process in the liver by helping flush out harmful toxins and free radicals.
4. HELPS BOOST ENERGY
Boosts detoxification process in the liver by helping flush out harmful toxins and free radicals.

5. HELPS IMPROVE MENTAL ALERTNESS
Increases production of neurotransmitters that improve brainpower, memory and cognition.

6. PROMOTES GOOD BLOOD CIRCULATION
Enhances oxygen flow throughout the body and helps prevent blood platelet clots, strokes and heart diseases.